— POPIS A HISTORIE OBJEKTU —

KÁJOVSKÁ č.p.62, Český Krumlov

Popis objektu:
Jedná se o dvoupatrový nárožní objekt se sedlovou střechou rovnoběžnou s ulicí, který přiléhal k dnes již neexistující Kájovské bráně - vnitřní. Hlavní průčelí domu do Kájovské ulice je pokryto v přízemí a v prvním patře žlutobílým psaníčkovým sgrafitem. Okenní otvory jsou lemovány vzácným ornamentálním pásem sgrafita. V přízemí se nachází gotický okosený portálek. Další průčelí jsou bez sgrafit, s kordónovou římsou. Zadní fasáda (k řece) má ve třetím podlaží liché arkády prolomené okny.

Stavebně historický vývoj:
Objekt vznikl v pozdní gotice přistavěním k městské bráně a hradbě. Byl upravován v renesanci a v roce 1820 zvýšen o patro. V roce 1848 byl přistavěn trakt s lichou arkádou směrem k Vltavě. Někdy po roce 1960 byl domem zřízen veřejný průchod, který znehodnotil a zničil část přízemí. Tento průchod byl zazděn při rekonstrukci přízemí v roce 1995. V roce následujícím byla provedena rozsáhlá oprava sgrafitové fasády a střechy domu.

Významné architektonické detaily:
Vzácné ornamentální sgrafitové pásy, lemující okna do Kájovské ulice. Na boční stěně objektu je patrný otisk po původní vnitřní městské - Kájovské bráně, která stála mezi domy č. p. 62 a 169 až do roku 1842, kdy byla zbourána.

Historie obyvatel domu:
Zmínka o prvním majiteli domu je ze začátku 16.století, kdy dům patřil řezníku Matěji Mikšlovi. Od roku 1517 až do roku 1565, kdy dům koupil krejčí Pankrác Fischer řečený krejčí od Kájovské brány, byl dům v držení několika sladovníků. Na konci 16.století vlastnil dům tkadlec Lorenc Reichenschleger, který je zde uváděn ještě v prvních letech 17.století. Od roku 1648 v domě zastihujeme krejčího Lukáše Jungbauera, jenž zde žil snad až do roku 1694. V roce 1751 dům krátce držel švec Leopold Schebl a ještě v témže roce se sem nastěhoval barvíř Zikmund Weiss. Od roku 1763 v domě bydlel hostinský Wolfgang Wagner, jehož v roce 1780 vystřídala rodina Mayerů, které dům patřil ještě v první polovině 19. století.